Sakrament Chrztu Świętego W naszym kościele Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 1100. Rodzice zgłaszający swe dziecko do Sakramentu Chrztu Świętego przychodzą do kancelarii naszej Parafii z następującymi dokumentami: - dane personalne chrzestnych i zaświadczenia, że mogą pełnić funkcje rodziców chrzestnych (zaświadczenie takie wystawia duszpasterz parafii, do której przynależą) - jeśli dziecko nie jest członkiem naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii do której przynależy Przed Chrztem zarówno rodzice (o ile nie mają przeszkód kanonicznych) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi św. Pierwsza Komunia Św. Do sakramentu Pierwszej Komunii Św. przystępują uczniowie klas drugich szkoły podstawowej po wcześniejszym uczesnictwie w kursie przygotowawczym. Uroczystość odbywa się w pierszej połowie maja. Małżeństwo W czasie przygotowania do Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni: - na trzy miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii parafialnej celem sporządzenia Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych i rozpoczęcia głoszenia zapowiedzi przedślubnych. Narzeczeni powinni mieć ze sobą: dowody osobiste, świadectwa Chrztu Świętego z adnotacją "do ślubu kościelnego" i zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowaniu; - zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego - właściwego ze względu na miejsce zameldowania jednej ze stron - w celu otrzymania "zaświadczenia konkordatowego" w 3 egzemplarzach; - uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim (10 konferencji i trzy indywidualne spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej). W przypadku narzeczonych niepełnoletnich (przed ukończeniem 18 roku życia) należy dostarczyć pozwolenie z sądu i zgodę rodziców lub prawowitych opiekunów. Na kilka dni przed ślubem sporządzany jest w kancelarii parafialnej akt ślubu.