1991 Na wiosnę praca wokół kościoła. Trawniki- sadzenie botaniki. Upiększanie otoczenia kościoła.

Zamówiono konfesjonał w Kopkach.

12. 05.1991r. - Pierwsza Komunia Święta 33 dzieci. Z tej okazji rodzice dzieci ufundowali dywan na  ołtarz główny. 18. 05.1991r. - W Katedrze Lubelskiej o godzinie 10: 00 w świecenia kapłańskie otrzymał diakon Bogdan Kudelski. Mszę prymicyjną odprawił 26 maja w uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Piękna – pierwsza w młodej parafii uroczystość. Podobną uroczystość obchodziliśmy 2 czerwca ks. Włodzimierza Machulska - franciszkanina, który tu ma liczną rodzinę. W czerwcu Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski 10.06.1991r.-  poświęceni tablic wotywnych ku czci pomordowanych przez Niemców i „utrwalaczy” władzy ludowej dokonał ks. Franciszek Hojnowski proboszcz naszej parafii.

1992 W Wielkim Poście rekolekcje prowadził ks. Jan Kowalski- pallotyn z lublina i siostra Elżbieta Śmietanka z Białegostoku. 09.09.1992r -  rozpoczęto prace w kościele. Ścianę ołtarzową wykonali Jen i Aneu z Armenii.

Obrazy malował Stefan – również Armeńczyk. Roboty w kościele, bez kilku detali  ukończono 16 października. Pan Stefan podjął się malowania jeszcze namalowania szopki. Obraz Matki Bożej Wniebowzięcia do głównego ołtarza ufundowała Julia Baran  zamieszkała a Chicago.

Malował ten obraz ks. Młyńczak - pallotyn z Otwocka.

1993 Od stycznia do Wielkanocy wykonano boazerię w całym kościele łącznie z chórem i szafą w zakrystii. Dobrzy fachowcy. 15.08 1993r. -  zrobiono witraż, okno nad głównym wejściem. To piękne dzieło jest sprawą Agnieszki Parys i Janusza Kawki z Lublina. Natomiast jeden z trzech witraży przy prezbiterium założył Janusz Kawka na pierwsyego listopada. 10.05.1993r. - odbyło się Bierzmowanie grupy ponad 100 młodych ludzi. Sakramentu Bierzmowania udzielił  Ks. bp. Marian Zimałek. 15.05.1993r – Święcenia Kapłańskie w Katedrze sandomierskiej. W śród wielu nasz diakon Wacław Hapak. 23.05.1993r - ks. Wacław Hapak odprawił prymicyjna Mszę Świętą. Piękna to uroczystość.

W czerwcu naszych rodzinach spędzały wakacje dzieci z Mińska. 30.08.1993r.- spotkanie młodzieży z całej diecezji sandomierskiej na Św. Krzyżu. 05.09.1993r. - dożynki dekanalne w Modliborzycach. Brzydka pogoda. W uroczystości uczestniczył bp. Marian Zimałek.

19.09.1993r. - dzień hańby Polaków po wyborach „komuny” do Sejmu i Senatu.

1994 15.05.1994r. - I Komunia Święta.

15.08.1994r. - Dożynki parafialne świętowaliśmy razem z odpustem parafialnym. Wieniec to piękny kosz owoców. Grała orkiestra pod batutą majora Jana Szabata. Na koniec częstowanie ciastem wszystkich przed kościołem. Dożynki przygotowali mieszkańcy Powielarni.

1995 08.01.1995r. -  w naszym kościele orkiestra z Polichny pod batutą majora Jana Szabata z Kol. Stany cz. III. wykonała kolędy. W miesiącach wiosennych zostały zamówione 22 ławki do kościoła. Wykonawca- stolarz z Modliborzyc Ryszard Gąsiorowski. 31 – 2.04.1995r. -  odbyły się Rekolekcje Wielkanocne, prowadził je ks. Marek Romańczyk- sercanin z Leszczyńskiego w Lublinie.

W Wielkanoc po Rezurekcji zmarł nagle major Jan szabat-dyrygent orkiestry. Pogrzeb był ubogacony orkiestrami z Łodzi. Tam pracował, pochowany w Potoku Wielkim. 14.05.1995r. - I Komunia Święta – 31 dzieci . Rodzice jako wotum zakupili chodnik przez cały kościół, po którym chodzą orszaki weselne. W tym roku wszedł na ekrany film „Faustyna”. Dzieci, młodzież i starsi jeździliśmy do Lublina i w Kinie Domu Nauczyciela oglądaliśmy ten film. Były łzy. 22.05.1995r. - Ojciec Święty nawiedził Polskę przygraniczną: Skoczów, Bielsko, Żywiec. 15.08.1995r. – Odpust ku czci Patronki kościoła W.N.M.P. razem z dożynkami. Uroczystość ubogacała orkiestra z Polichna. W tym roku urządza Dąbrowica. „Pod kościele” jadło – wszelkiego rodzaju ciasta, którego znowu brakuje. To dobrze świadczy. Z końcem września został pomalowany wewnątrz kościół. Malowali: Czesław Zioło, Wojciech Rudnicki, Jan Zioło, Franciszek Zioło. Rusztowanie wykonali: Marek Piotrowski i zespół. Od 14 Października gościliśmy w Polsce Figurę Matki Bożej Fatimskiej. Rekolekcje adwentowe od 17 grudnia głosił ks. Dariusz Salomon- absolwent KUL- doktorant. Pasterkę odprawiono o godz. 22:00, a o północy Ojciec Święty z Watykanu za pośrednictwem telewizji. W tym roku :ochrzczonych - 30, zmarłych - 29, ślubów - 8

Panna mloda

1996 Wydarzeniem roku jest pielgrzymka cudownej figury Matki Bożej Fatimskiej. Nasz rejon przyjął figurę 28 - 29 lutego w Janowie Lubelskim. Rekolekcje głosił ks. Zbigniew Mrowiec z Lublina w dniach 23 - 25 marca. Wielkanoc przypadła 7 kwietnia. 11.04.1996r. - Sakramentu Bierzmowanie 125 osobom udzielił ks. bp. Edward Frankowski. Na przełomie zimy i wiosny w piwnicy wypłynęła woda. Ponad 1 m. Pompowanie jeszcze bardziej zwiększyło przybór wody. W intencji własnej, jako dar dla kościoła podarowany został obraz "Ostatnia wieczerza". Fundatorami są Helena i Jan Ziołowie z Dąbrowicy. Obraz malowała młoda artystka Dorota Kapusta ze Ździechowic. Obraz ten został umieszczony na ścianie bocznej po prawej stronie ołtarza głównego.

Ostatnia Wieczerza

W maju nabożeństwa ku czci Matki Bożej odprawiane o 17:00. Pilnie uczęszcza spora grupa, szczególnie dzieci. 05.05.1996.r. - sprawowana była Msza Święta - dziękczynna za 50 lat służby Bogu w zakonie św. Jadwigi. "Jadwiżanki" sióstr Eligii i Leokadii Zagulanek. Pełny kościół ludzi o godz. 11:00.

Siostry

Siostry O godz. 11-12 maja Msza Święta za śp. Ks. Franciszka Gzika, zamordowanego przez UB w Raciborzu. Odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP - Lecha Wałęsę. Medal z legitymacją znajduje się w archiwum parafialnym. 19.05.1996r. I Komunia Święta - 48 dzieci. 26.05.1996r. - Matki Kościoła. Gościliśmy księży Galków Piotra i Adama. Okazją było 25-lecia kapłaństwa ks. Adama. Około 20 księży koncelebrowało Mszę św. Przemówił Piotr -brat. Byli goście z Ukrainy. 06.06.1996r. - Boże Ciało. Procesja jak zwykle dobrze przygotowana. Ołtarze: 1. przy posesji p. Rapy. 2. przy posesji p. Paprockiego. 3. przy posesji p. Jana Krzeszowskiego. 4. przy kościele. 08.06.1996r. - pielgrzymka do Częstochowy. 25-29.06.1996r. - ks. Proboszcz na rekolekcjach w Sandomierzu - w Seminarium. W sierpniu Polska pielgrzymuje na Jasną Górę. Z grupą Janowską idą nasi młodzi. 15.08.1996r. - dożynki i odpust. Całość uroczystości organizują mieszkańcy Dąbrówki. Liturgię sprawował ks. Franciszek Grela - proboszcz z Brzezin. Pogoda słuszna, nikt nie ucierpiał - ciasto nie zmokło. Mnóstwo ludzi i kramarzy. Jeden z najlepszych odpustów w okolicy. 26.08.1996r. - autokar ludzi pielgrzymował do Częstochowy. Cały samochód młodzieży uczestniczył w uroczystościach Podwyższenia Krzyża św. na Świętym Krzyżu. Rok szkolny 96/97 rozpoczął się 2 września. Msza św. o godz.8:00. Otrzymaliśmy rzeźbę - figurę Matki Bożej. Jest ona dziełem znanej już artystki Doroty Pikułowej, żony Wacława z Potoka Stanów. 08.09.1996r. - dożynki w Janowie Lubelskim. Rozprowadzamy cegiełki na pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stanie na dziedzińcu Kurii Biskupiej w Lublinie.

Kardynał Stefan Wyszyński

Zbieramy podpisy- protest przeciw ustawie liberalizującej ustawę o zabijaniu poczętych dzieci. Problem i w tym roku szkolnym, do szkoły poszło 20.000 dzieci mniej niż w ubiegłym 1995r. 24.09.1996r. - odbył się pogrzeb ks. Jana Matyska - proboszcza Potoka Wielkiego. Spoczął w Godziszowie. 18 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II. Ojciec Święty w szpitalu. Pan Jerzy Pietrzyk ufundował pakamerę na śmieci na cmentarzu. 10.11.1996r. - śpiewaliśmy Tedeum za 50 lat kapłaństwa Ojca św. W niedzielę adwentowe konferencje przedmałżeńskie. Rekolekcje adwentowe głosił ks. Ryszard Krupa - dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II dla studentów wschodu. 1997 Radośnie rozpoczął się Nowy Rok. Zapowiedź odwiedzin Polski przez Ojca św. w dniach 31 maja - 11 czerwca. 08.02.1997r. - rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popieuszki w kościele św. Stanisława Kostki w Warszwawie. Rekolekcje Wielkopostne głosił ks. Ryszard krupa, spowiedź w dniach 9 - 11 marzec. W czasie spowiedzi panował wzorowy porządek. 16.03.1997r. - odbył się pogrzeb płk. Romana Dumy, jednego z dowódców  NSZ. 11.05.1997r. - I Komunia św. - 28 dzieci. 14.05.1997r. - dzieci pierwszokomunijne odbyły pielgrzymkę do Częstochowy. 18.05.1997r. - Prymicja ks. Dariusza Szymanowskiego w Potoku Wielkim. Ojciec św. w Polsce. Dwa autokary wyruszyły do Krakowa 6 czerwca o godz. 23:00 - 150 osób. Początek lipca proboszcz na rekolekcjach w Sandomierzu. Polskę zachodnia nawiedziła powódź. Modlimy się za powodzian, zbieramy dary na pomoc. 15.08.1997r. - odpust i dożynki zorganizowali mieszkańcy I i II Koloni. Liturgię sprawował ks. Boguś Kudelski, kazanie ks. Wacław Hapak. Cały autokar pielgrzymuje na Święty Krzyż. Zmarła matka Teresa z Kalkuty. Pogrzeb 13 września.

Matka Teresa

Delegacja w dzień uczestniczyła w pielgrzymce na Jasną Górę 28-28 września. Pamiątką tej pielgrzymki jest dar w postaci Mszału. W dniach 25 -26 października odbyła się wycieczka do Lichenia. 11 listopada - święto Niepodległości. Z wyjątkiem kościoła, święto mało "uważane" i pamiętane. Zakopane ofiarowało ojcu św. choinkę 32 metry wysoką. Spowiedź i rekolekcje przed Bożym Narodzeniem.20 i 21 grudnia. W tym roku: ochrzczonych - 19, ślubów - 13, pogrzebów - 24. W każdą sobotę, kolejne wioski przygotowują kościół do niedzielnych Mszy św.

Sprzatanie

1998 Do połowy stycznia czas kolędy. Grupa młodzieży przedstawiała jasełka w kościele o godz. 11:00. 25.01.1998r. - Ojciec św. na Kubie. Transmisja z Hawany. Wszyscy się interesujemy pobytem Ojca św. w tym "raju" komunistycznym. 27-30.03.1998r. -  Rekolekcje wielkopostne  głosił ks. Adam Nafalski - proboszcz z Branwi. 17.05.1998r. - I komunia św.- 33 dzieci o godzinie 8:00. 21.05.1998r. - odbyła się pielgrzymka do Częstochowy. Biały tydzień o godz.17:00 razem z "majówką". Dzieci I Komunii św. złożyła dar w postaci pieniędzy, za który zrobiono witraż. Zakończenie roku szkolnego 19 czerwca o godz. 8:00. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 02.08.1998r. - wyruszyła pielgrzymka z Janowa Lubelskiego do Częstochowy. Otrzymaliśmy pierwszą wiadomości o fundacji Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach. 26.07.1998r. - Zgromadziliśmy się o godz. 11:00 przy kaplicy św. Jana Chrzciciela nad wodą. Odnowiona przebudowana. Refundatorem jest p. Józef Skrzypek. Rodak Potoka Stanów, obecnie mieszkający w Chigago.

Witraż - dar dzieci I Komuni św. 1998r.

Witraz Zwiastowanie

15.08.1998r. - odpust, dożynki organizują mieszkańcy Kol. Stany cz. III.- ufundowali tez witraż. Celebransem i kaznodzieją był ks. Eugeniusz Ziajko - proboszcz Huty Józefów. Nadto byli Księża: ks. Stanisław Piaseecki- proboszcz Potok Wielki. ks. Bogdan Wójtowicz - wikary Potok Wielki. ks. Waldemar Miskiewicz ks. Tadeusz Prejs ks. Zygmunt Grabiec - Rzeczyca Z ks. Mieczysław Suris- Dąbrowa ks. Tadeusz Krawczyk - Węglin ks. Eugeniusz Kozłowski ks. Wacław Hapak ks. Krzysztof Woźniak - Brzeziny 20. 08.1998r. - pielgrzymka do Częstochowy. 03.10.1998r. - J. EKSC. Ks. Bp. Edward Frankowski udzielił sakramentu Bierzmowania ponad 100 młodym osobom. 16.10.1998r. - Radość całej Polski z dwudziestej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Obiega wiadomość że Ojciec święty na pewno będzie w Sandomierzu 1999 roku. Witraż dużych okien południowych są wykonywane ciągle przez Janusza Kawkę z Lublina, syna pani gospodyni Genowefy Kawkowej. Rekolekcje przed Bożym Narodzeniem głosi ks. Bogdan Piekut z Radomyśla. 12 grudnia spowiedź św. Pasterka o godz. 22:00, o północy z Watykanu. Ostatni dzień roku wypadł w Czwartek - nabożeństwo przebłagalne i dziękczynne o godz. 16:00, o godz. 24:00 biły dzwony. W tym roku : ochrzczonych - 34, śluby - 10, pogrzebów - 29. 1999 04.01.1999r. - rozpoczęto kolędę "za łąką". Tu się chodzi dobrze, podobnie w całej parafii. 17.01.1999r. - młodzież szkolna przedstawiała jasełka w kościele o godz. 12:00, są to uczniowie szkoły podstawowej z Dąbrowicy prowadzeni przez p. Bernadetę Górską. W tych dniach Ojciec przebywał w Meksyku. 17.02.1999r. - wypadła Środa popielcowa. Rekolekcje Wielkopostne 8 - 10 marca głosił ks. Eugeniusz Ziajko, proboszcz z Huty Józefów. Trwają prace nad witrażem dla Potoka Stanów i Dąbrowicy. W kwietniu zaczęliśmy zapisy chętnych na spotkanie z Ojcem św. w Sandomierzu. Pierwsza wpłata na rzecz organizacji pobytu Ojca św. w naszej diecezji. W piwnicach dokuczliwa jest woda. 09.05.1999r. - zmarł Eugeniusz Kawka, mąż pani gospodyni. 16.05.1999r. - I Komunia św. o godz. 8:00. przystąpiło do niej 36 dzieci. Przed spotkaniem z Ojcem Św. Rośnie temperatura oczekiwania. Jedziemy pociągiem z Rzeczycy Ziemiańskiej. Cena biletu 10 zł. Ojciec św. przebywał w Sandomierzu 12 czerwca. Około 5000,000 ludzi prażyło się w ogromnym upale. W naszym kościele, na pamiątkę pobytu Ojca św. w Sandomierzu zrobiliśmy witraż przedstawiający Ojca św.

Jan Pawel II

04.07.1999r. - przypadło 40 - lecie remizy OSP w Dąbrowicy. Nadanie i poświęcenie sztandaru. Na uroczystościach razem z proboszczem był ks. Piasecki z Potoka Wielkiego. 15.08.1999r. - odpust i dożynki organizują mieszkańcy Potoka Stanów.

Dozynki Potok Stany

Przemarsz od wody. Ładna pogoda. Przemówienie wójta - Jerzego Pietrzyka. Liturgię sprawował ks. Piasecki, kazanie głosił Dziekan Józef Brzozowski. Należy się wdzięczność naszemu chórowi z panią Wiesławą Buczek na czele za ożywienie naszego kościoła. 07.11.1999r. - gościliśmy przedstawicieli WSD z Sandomierza. Celem jest przybliżenie życia kleryków społeczeństwu i vice versa, społeczeństwa klerykom. 14.11.1999r. - odbyło sie nawiedzenie parafii przez obraz Matki Bożej Sulisławickiej. 21.11.1999r. - początek roku Jubileuszowego 2000. Uroczystość Chrystusa Króla. Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia prowadził wikary z Potoka Wielkiego ks. Piotr Kowal. Rok 1999 zakończyliśmy nabożeństwem o godz. 16:00. Przybyło bardzo dużo ludzi.