Historia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Potoku Stanach

Lata: 1983-1990

1983 30.12.1983r. - Nominacja ks. Tomasza Raczkowskiego wikariusza parafii Zaklików (pochodzącego rodem z Chodla).

tomaszraczkowski

Ks. wikary został przydzielony do budowy kościoła w Potoku Stany przez ks. bp Bolesława Pylaka.

1984 03.01.1984r. – Zamieszkanie ks. budowniczego w Potoku Stanach w domu Państwa Wojciechowskich. 07.01.1984r. – Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej - poznawanie parafian. 02.1984r.- Spotkanie w salce katechetycznej u państwa Kulaszów z osobami zainteresowanymi budową kościoła i powołanie pierwszej Rady Duszpasterskiej. 07.03.1984r. – Pozwolenie polityczne na budowę kościoła wydane przez Pana Wojewodę Tarnobrzeskiego i rozpoczęcie załatwiania spraw formalnych. 10.05.1984r.- Zakup notarialny działki pod budowę kościoła i otrzymanie pozwolenia na zgromadzenia. 11 – 19.05. 84r. – Budowa kaplicy drewnianej zakupionej z Węglina.

17.05.1984r. – Utworzenie przez Ks. Biskupa Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego w Potoku Stanach i nominacja Ks. Tomasza na rektora. 20.05.1984r. – V Niedziela Wielkanocna – pierwsza Msza Święta w kaplicy. 27.05.1984r. – Po Mszy Świętej o godz. 8:30 uroczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczęto przechowywanie Eucharystii w kaplicy. W czasie Mszy Świętej o godz. 11 : 00 pierwszy chrzest. Spotkanie Rady Duszpasterskiej – zwanej Komitetem Budowy Kościoła w kaplicy o godz. 20 : 00. 04.06.1984r. – Złożenie projektu do zatwierdzenia. 10.05.1984r. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – I Komunia Święta. 10.06.1984r. – Święto Matki Kościoła – o godz. 18 : 00 poświęcenie placu pod budowę kościoła przez delegata Ks. Biskupa – Ks. Kan. Mieczysława Bochyńskiego. 24.06.1984r. – ogłoszenie że Ks. Biskup zatwierdził tytuł kościoła Wniebowzięcia NMP z odpustem 15 sierpnia.

obraz01

16.07. 1984r. – zatwierdzenie projektu kościoła. 16.07. 1984r. – Rozpoczęcie prac przy budowie kościoła: budynku gospodarczego, toalety, przygotowanie zbrojenia, kopanie fundamentów. 23-28.07.1984r. – Zalewanie fundamentów. 30.07. 1984r. – Rozpoczęcie murowania kościoła. 15.08.1984r. – Pierwszy odpust .Suma odpustowa o 12: 00, którą odprawił Ks. Dziekan Kan. Eugeniusz Sośler z Zaklikowa, a kazanie wygłosił kolega Ks. Tomasza Ks. Wiktor Łapuch z Lublina. 30.09.1984 – Ks. Biskup Ordynariusz Bolesław Pylak Erygował Parafię Rzymskokatolicką Pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Potoku Stanach. 09.09.1984r. – w czasie wszystkich Mszy świętych odczytywano Dekret Ks. Biskupa o utworzeniu parafii. 25. 09. 1984r. – Ks. Biskup podpisał nominację ks. Tomasza na proboszcza Parafii Potok Stany. 30.09.1984r. – Ks. Biskup Ordynariusz Bolesław Pylak o godzinie 16:00 dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła parafialnego.

19- 24.84r. – rozbudowy kaplicy- dobudowano przedsionek z wieżą. 25.11.1984r. – Uroczystość Chrystusa Króla o godz. 16:00 Ks. Dziekan dokonał przewidzianego prawem liturgicznym wprowadzenia Ks. proboszcza. 14- 16.12.84 Pierwsze rekolekcje adwentowe. 16.12.1984r. – Podziękowanie za prace w tym roku przy budowie kaplicy i kościoła. Kościół wybudowano do wysokości naw bocznych a plebanię do ostatniego stropu. 1985 W czasie zimy prace były związane z gromadzeniem i przygotowaniem materiałów budowlanych. 30.03-02.04.85r. – Rekolekcje wielkopostne. 11.04.1985r. – Środa po Wielkanocy – rozpoczęcie dalszych prac przy budowie kościoła – są wykonywane prace ciesielskie i zbrojeniowe. 04.06.1985r. – Ks. Biskup Ordynariusz Bolesław Pylak o 16:00 udzielił Sakramentu Bierzmowania klasom VI, VII i VIII. 14.07.1985r. – I rocznica rozpoczęcia budowy kościoła. Po sumie nabożeństwo dziękczynne, procesja i poświęcenie chorągwi i sztandarów. 15.07.1985r. – Kościół już  zbudowany. Kończymy stropy i rozpoczynamy dach. 15.08.1985r. – Drugi odpust. 16.08-23.12.85r. – Kościół został nakryty, otynkowany, oszalowany, pobielony i zelektryzowany, oraz nagłośniony. Plebania prawie wykończona. 24.12.1885r. – Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do nowego kościoła. 25.12.1985r. – Pasterka w nowym kościele. 1986 25.02.1986r. – Zamieszkanie proboszcza w nowej plebanii. 10.08.1986r. – Przygotowanie do poświecenie nowego kościoła. 15.08.1986r. – Odpust. Ks. Biskup Bolesław Pylak o godz.12:00 odprawił sumę odpustową i dokonał poświęcenia kościoła. 30.08.1986r. – Pożegnanie księdza proboszcza, który otrzymał nominację do Tomaszowa Lubelskiego. 1987 Z woli Księdza Biskupa  Bolesława Pylaka Ordynariusza diecezji lubelskiej proboszczem parafii Potok Stany został Ks. mg. Franciszek Hojnowski.

20.09.1987r. -  września odbył się Uroczysty ingres . Była pogodna niedziela, na której nam przygrywała orkiestra dęta. Wprowadzenia nowego proboszcza dokonał ks. dr. Piotr Tarnowski - dziekan Zaklikowa. Kompleks kościelny świeżo po budowie. Mieszkanie pięknie przygotowane. Kościół i cmentarz natomiast w surowym stanie. Pierwsza inwestycją jaka była to nowy rygiel do głównych drzwi kościoła. Jesienią wykonywano dalsze prace na cmentarzu.

1988 Pierwsza kolęda nowego proboszcza . Wzajemne podpatrywanie. Zima była łagodna.  Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Leon Kuśmierczyk- proboszcz z Modliborzyc. Po Wielkanocy przygotowaliśmy teren na cmentarzu, do grzebania zmarłych. Postawiliśmy krzyż dębowy, ufundowany przez Stanisława Młynarczyka z Dąbrowicy. Jeden z pracujących na cmentarzu, sąsiad kościoła, kawaler Jerzy Kozie, o 20:00 zginą w wypadku motocyklowym. Został pochowany jako pierwszy na nowym cmentarzu 10 kwietnia 1988 roku. Po Wielkanocy rozpoczęto przygotowania do ogrodzenia kościoła. Zamówiono piaskowiec w Wierzchowiskach. Natomiast społeczność z parafialna zbierała i zwoziła pod kościół głazy różnej wielkości. Przy kopaniu fundamentów pod ogrodzenie – brak entuzjazmu praca wyduszona, wymuszona. Zbrojenie fundamentów ogrodzenia wykonali Urbańczykowie-  ojciec z synem z Dąbrowicy i Jan Tupaj z Potoka Stanów. Zalewanie fundamentów to dzieło prawie dzieci. Ogrodzenie zgodzili się wykonać Jan i Józef Ziołowie, Tadeusz Piotrowski i pomocnik Adam Zarzeczny. Propozycja położenia posadzki w kościele. Nawiązano kontakt ze Stanisławem Stecem z Nowin koło Kielc. Zobowiązał się wykonać powierzoną mu prace szybko i solidnie. 1989 W Trzech Króli przybyła ekipa do układania posadzki w kościele- Górale. Zakwaterowani zostali w salce katechetycznej. Początkowo było wszystko w porządku. Później po rozpoznaniu terenu robili swoje. Na Wielkanoc posadzka była gotowa. Rekolekcje po czwartej niedzieli Wielkiego Postu głosił ks. Jan Mazur z Domu Brata Alberta w Lublinie. Nasza społeczność parafialna wspomogła darami ubogich. Pierwsza Komunia Święta 32 dzieci naszej parafii odbyła się 14 maja. Na tą pamiątkę rodzice zakupili drogę krzyżową.

W lipcu tego roku wykonano chodnik wokół naszego kościoła. Zwieszono bramę żelazną na naszym cmentarzu  parafialnym, a wykonawcami jej byli Jacek Stasiak z zięciem Ryszardem Wielebą wykona ją gratisowo. Z początkiem września przywiezione zostały trzy dzwony z Przemyśla - Ostrowca, wykonane przez Felczyńskich. Transport zapewnił Wacław Wojciechowski. Dzwony ufundowali: 1.Wojciechowscy z Kanady. 2. Smotrowie z Koloni Potok Stany I. 3.Józef Skrzypek z USA.

Zamówiono plan dzwonnicy w Boguchwale u inżyniera Mądrakowskiego. Z końcem września rozpoczęto wykopy pod dzwonnicę. Przed zimą zalano fundament – 3 m w głąb, potężne zbrojenia wykonali Urbańczyk i Polnicki.

1990 12.04.1990r. -  święcenia diakonatu otrzymał Bogdan Kudelski.

Wykonanie i zawieszenie bramy ogrodzenia podjęli się Panowie Stasiak i Wieleba. Nic za to nie żądając. W pierwszym tygodniu po Wielkanocy rozpoczęto żmudne prace przy budowie dzwonnicy. Podjęli się tego ksiądz z ludźmi bez specjalnego majstra. 15.08.1990r. -  odbył się odpust parafialny. Mszę Święta celebrował ks. płk Piotr Mazurek- jubilat – dawny proboszcz Potoka Wielkiego. Kazanie wygłosił ks. Zygmunt Grabiec proboszcz z Rzeczycy Ziemiańskiej. Zawieszono dzwony. Ciężar odpowiedzialności wzięli w swoje ręce Waldemar Puzio i Edward Bobin.

Dywonnica