Autor:
• niedziela, Maj 13th, 2018
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Potok – Stany 132, realizuje zadanie pn.: „Przebudowa Placu Publicznego oraz zieleni w miejscowości Potok – Stany”, mające na celu podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru LGD „Leśny Krąg” poprzez przebudowę placu publicznego w miejscowości Potok-Stany o powierzchni 1400m2 oraz zapewnienie mu funkcji publicznej przez okres minimum 5 lat od zakończenia operacji.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”TEL-BOR” Bogusław Wieczorek.
Koszt realizacji zadania wynosi 237 636,00 zł.
Wysokość dotacji z budżetu państwa wynosi: 237 636,00 zł.
Termin zakończenia realizacji zadania, do 30 czerwca 2018 r.
Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.